[FrontPage Gem resultater-komponent]

Oplysnings- og bestillingsskema

Skemaet hjælper dig med at finde ud af hvilken type anlæg du har brug for.

Du benytter også skemaet:

  • Hvis du vil bestille et anlæg (alle punkter skal besvares) eller

  • Hvis du vil bestille et installatørbesøg (punkt 7-9 besvares)

Hvis du bestiller et installatørbesøg kan du nøjes med at angive bestillingsnummeret på det anlæg du er mest interesseret i (så vi kan se hvilken installatør der skal ud til dig), samt dit navn og adresse nederst på siden. Vær opmærksom på at et installatørbesøg kan medføre et honorar på op til 550 kr. - læs nedenfor.

Ved at trykke på på send-knappen nederst på siden sendes det udfyldte skema til SolEnergiCentret

For at bestille et anlæg skal alle spørgsmålene besvares.

SolEnergiCentret videresender bestillingen til installatøren af det valgte anlæg, hvorefter installatøren kontakter dig omkring indgåelse af købsaftale. Købsaftalen indgås direkte mellem køber og leverandør/installatør, og SolEnergiCentret er således ikke part i købsaftalen eller har noget ansvar i forhold til denne. Kun hvis købsaftale indgås er du forpligtet til at købe, men hvis du ikke indgår aftalen eller hvis det viser sig at anlægget ikke kan lade sig installere fordi du har opgivet urigtige oplysninger i dette skema vil du blive opkrævet honoraret for et installatørbesøg.

Hvis den købsaftale installatøren tilbyder dig, ikke svarer til hvad der er oplyst på denne hjemmeside bedes du kontakte SolEnergiCentret.

1. Er jeg berettiget til tilskud?

For at du er berettiget til tilskud skal dit hus være placeret udenfor områder, hvor der er kraftvarmeforsyning samt udenfor områder hvor kommunen har godkendt projekter for kraftvarmeforsyning.

Ligger dit hus udenfor nuværende eller kommende områder med kraftvarmeforsyning?
Ja
Nej

Kan solfangerne monteres så de er orienteret i retninger mellem øst-syd-vest?
Ja
Nej

2. Opfylder mit hus betingelserne for enhedsinstallationspriserne?

Er huset ét af følgende typer?
Énfamiliehus i ét plan med centralvarmeanlæg
Énfamiliehus i flere plan med centralvarmeanlæg
Énfamiliehus i ét plan med elvarme
Énfamiliehus i flere plan med elvarme
Andet

Kan solvarmebeholderen anbringes i samme rum som kedlen (hvis der er centralvarme). Dimensionerne af solvarmebeholderen er angivet under oplysningerne om det enkelte anlæg (husk at medtage ekstra plads til rørforbindelser)?
Ja
Nej

Er der gulvafløb i rummet?
Ja
Nej

Er der elforsyning i rummet?
Ja
Nej

Kan solfangerne monteres på husets eget tag?
Ja
Nej

Hvis ikke du kan svare ja på alle spørgsmål under punkt 2 kan du godt få solvarme alligevel, men installatøren vil så beregne en individuel installationspris.

3. Oplysninger i øvrigt om huset

Angiv i hvilken retning din tagflade vender

Angiv hældningen af dit tag i forhold til vandret

Er tagfladen uden væsentlige skygger, især midt på dagen og især forår, sommer og efterår?
Ja
Nej

Er der plads på taget til den solfanger du påtænker (dimensionerne af et enkelt panel er angivet under oplysningerne om det enkelte anlæg - husk at medtage ekstra plads til rørforbindelser)?
Ja
Nej

Hvor langt er der i meter fra der hvor solfangerne skal placeres til der hvor solvarmebeholderen skal placeres (helst i samme rum som kedel/opvarmningsanlæg)?

Hvilke brændselsformer benyttes til opvarmning (flere muligheder kan afkrydses)?
Olie
Naturgas
El
Varmepumpe
Brænde
Træpiller
Fjernvarme
Andet

Er der cirkulationsledning på det varme brugsvand?
Ja
Nej
Hvis der er cirkulationsledning skal man enten bestille et anlæg med en beholder, der er egnet til at tilslutte cirkulationsledning eller være indstillet på at afbryde cirkulationen.

4. Antal beboere i husstanden

Antal voksne

Antal børn

5. Ved ønske om rumvarmeanlæg

Er der radiatorer?
Ja
Nej

Er der gulvvarme i nogle af rummene?
Ja
Nej

Er der luftvarme?
Ja
Nej

6. Ekstraudgifter

Udover de faste installationspriser der er angivet i listen kan der komme ekstraudgifter til følgende:

Skal den eksisterende varmtvandsbeholder fjernes?
Ja
Nej

Ved installation af solvarme-gas- eller solvarme-oliekedelunit:
Skal den eksisterende kedel fjernes?
Ja
Nej
Skal der installeres ny skorsten og luftindtag?
Ja
Nej

Ved installation af rumvarmeanlæg i el-opvarmet hus:
Skal der installeres radiator til afgivelse af solvarmen?
Ja
Nej

7. Anlæg

Jeg er interesseret i anlæg nr.
(angiv bestillingsnummer fra listen)

til installationspris i kr. inkl. moms og efter tilskud
(se prisen under det enkelte anlæg for det pågældende installationsted)

Og jeg bestiller hermed anlægget
Ja
Nej

Eller jeg ønsker installatørbesøg, som jeg eventuelt skal betale for, hvis jeg beslutter mig for ikke at købe anlægget. Křber jeg anlćgget er installatřrbesřget gratis (find prisen pĺ installatřrbesřg opgivet under det enkelte anlæg)
Ja
Nej

8. Anlægget skal leveres til følgende adresse

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Tlf.:

E-mail:

9. Anlægget er bestilt af nedenstående (udfyldes kun, hvis oplysningerne ikke de samme som leveringsadressen)

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Tlf.:

E-mail:


Copyright © 2001 SolEnergiCentret
Webmaster